ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566