ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่