ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ