ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาขาดเรียนเกินกำหนด (ขร.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566