ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ