ประกาศศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1