ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง การหยุดเรียน ในวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และการจัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566