ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ