ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ