คำสั่ง การอยู่เวรยามรักษาการณ์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ปฏิบัติงานในช่วงเวลาพักกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2567