ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง การกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2567