คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2567