คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดบูธนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัทณ์ชุมชน (สินค้า OTOP) วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2567