ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา