ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ