ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา สาขาวิชาช่างยนต์ 1 อัตรา