ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ