วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ขอแสดงความยินดี กับ

นางศศิกาญจน์ เรือนศาสตร์

ได้รับการบรรจุในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง