ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 อัตรา และสาขาวิชาช่างยนต์ 1 อัตรา