ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง