ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง